درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.
در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۲۰ دی ۱۳۹۳

اتومبیل ها و گرما

یک تشبیه در مورد اتومبیل ها و اثر آنها در گرم شدن محیط
۲۰ دی ۱۳۹۳

جاسوسی ژنتیکی

یکی از دوستان سوالی درباره جاسوسی ژنتیکی از من پرسیده بود که سوال و جواب را می بینید
۱۴ آبان ۱۳۹۳

داستان من – تحصیل تغییر رشته ها

داستان از این شاخه به شاخه پریدنهای من و گیر کردن پایم در شغل برنامه نویسی

محصولات