درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.
در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۷ اردیبهشت ۱۳۹۳

آموزش MS Word

در این مطلب نکاتی کارگشا در محیط MS Word آموزش داده شده است.
۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

صدور انبوه یک نامه برای اشخاص مختلف

فهرستی از مشخصات افراد مختلف را دارید و به عنوان مثال می خواهید برای همه آنها یک گواهی صادر کنید، در این مطلب نحوه انجام این کار آموزش داده شده است.
۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

نحوه جایگزین کردن Enter با کاما در محیط MS Word

بسیار پیش می آید که فهرستی شامل موارد جدا شده با کاما دارید و می خواهید آنها را به موارد جدا شده با کاما یا Tab و ... جایگزین کنید، در این مطلب نحوه انجام این کار نشان داده شده است.

محصولات